top of page

BARN OG UNGDOM

 

Barn og ungdom er de viktigste menneskene i verden! I senere år har jeg hatt gleden av å jobbe på kunstfaglige prosjekter der barn har kommunisert, samskapt og delt prosjekt, workshops og arrangement på tvers av skoler, land, språk og kultur. Prosjektene har vært basert på fysisk arbeid med kunstfaglig uttrykk som er digitalisert, delt  og satt i nye, felles  kontekster som teaterscenografi, animasjoner , utstillinger etc.

 

Kunstprosjekt = undervisningsverktøy 

Et mangfold av arbeidsmetoder i prosjektene har gitt hver elev opplevelse av mestring. Deltagerne har delt klasserom, oppgaver og workshops gjennom gratis fildelingsrom og videokonferanse. Prosjektene har fungert som undervisningsverktøy for pålagte kompetansemål også i tradisjonelle skolefag.

 

Inntekt ideelle organisasjoner

Høst og vår 2014 -15 delte Barnas Røde Kors Drammen, Let's Art Children's Art center (Sør-Korea) og Baldwin School of Puerto Rico Internettbasert arrangement og utstilling der salgsinntekten av arbeidene gikk til Røde Kors' Ebolaprosjekt i Sierra Leone.

 

Samarbeidspartnere i kunstfaglige (skole-)prosjekter

Skoler fra rundt 30 land har på forskjellig vis deltatt i prosjektene. Samarbeidspartnere har vært:

  • Unesco

  • Tandberg Cisco

  • Barnas Røde Kors Drammen (BARK)

  • Barnas Verdensdager / Rikskonsertene

  • Global Dreamproviders / Let's Art Children's Art Center

  • Baldwin School of Puerto Rico 

  • Pracownia Plastyczna CREATIO - MDK

  • Diverse norske skoler

 

TWIN PICTURES 

Barnas Verdensdager 2009,

Hovedattraksjon på Unescos Verdenskonferanses utstilling i Seoul 2010

Twin Pictures eller Tvillingbilder er malerier som lages på like store lerret plassert på forskjellige steder / land. Ved bruk av videokonferanse projiseres det som males i det ene landet på lerretet i den andre landet og visa versa. På denne måten kan deltagerne male felles malerier. Vi får to like malerier, - derav navnet Tvillingbilder. Barna kan se hverandre og snakke sammen mens de maler.

 

I 2009 malte deltagere på Barnas Verdensdager malerier med barn fra tre kunstskoler i Polen.  Året etter var prosjekt Twin Pictures hovedattraksjon på Unesco’s Verdenskonferanses utstilling i Seoul der jeg også holdt foredrag via Skype om kreativitet og digitale verktøy i skoleundervisning. De norske maleriene ble malt fra Oslo Rådhus. Prosjektet er brukt til foredrag holdt av Senter for IKT i Utdanningen, samt hos Tandberg Cisco og HIOA.

 

 

bottom of page